Biển và tình yêu

Xem bài thơ tình – Biển và tình yêu

Biển và tình yêu
Biển và tình yêu

Tình yêu anh đâu khác chi sóng biển
Lúc lăn tăn ve vuốt mạn thuyền em
Lúc hờn dỗi ồn ào xô và đẩy
Khi bình yên lại ôm ấp lắng lo

Thuyền và biển ngàn đời nay vẫn thế
Lúc dịu êm ve vuốt lúc dâng trào
Tình yêu em trong anh đâu khác biệt
Giông tố qua lại hửng nắng lên thôi

Sóng dù lớn hết giận em sóng êm dịu
Tình yêu em luôn gìn giữ trong anh
Lời yêu em không nhạt nhoà theo năm tháng
Hình bóng em luôn ngự trị trái tim anh…