Điều khoản

ĐIỀU KHOẢN WEBSITE THOTINH.COM.VN

1. Người truy cập website thotinh.com.vn không bị giới hạn về tuổi tác, giới tính cũng như tôn giáo.

2. Khi bạn truy cập vào website thotinh.com.vn có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Quy định và Điều kiện sử dụng, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Quy định và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

3. thotinh.com.vn này được xây dựng với mục đích giải trí, các bài thơ, thư, truyện trên website đều được chọn lọc và tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, không vi phạm bản quyền và chính sách của những website khác.

Add Comment